Источник бесперебойного питания мощностью 600 Вт

Визначення важливості кожного показника визначимо в два кроки:

1-й крок: визначимо bi - суму числових значень оцінок (сума по рядку);

Kbi=bi/åbi; (2.2.10)

2-й крок: визначимо bi1:

bi1=ai1*b1+ai2*b2+….+ain*bn (2.2.11)

Результат занесемо в таблицю 2.1.4

Значення показників. Таблиця 2.1.4.

<

td width=47 valign=top >  

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

1-ша ітерація

bi φi

2-га ітерація

bi φi

Х1

1

0.5

0.5

0.5

0.5

3

0.12

14

0.12

Х2

1.5

1

1.5

1.5

1.5

7

0.28

34

0.3

Х3

1.5

0.5

1

0.5

1.5

5

0.2

22

0.19

Х4

1.5

0.5

1.5

1

1.5

6

0.24

27.5

0.24

Х5

1.5

0.5

0.5

0.5

1

4

0.16

17.5

0.15

           

25

1

115

1

Перша ітерація:

φi=bi/åbi (2.2.12)

bi=åaij (2.2.13)

де: bi - вагомість і-го параметра

Друга ітерація:

φi=bi/åbi (2.2.14)

bi=ai1b1+ai2b2+ .+ ainbn (2.2.15)

де: bi - вагомість і-го параметра

Рівень якості виробу

КТ.Р.=0.12*1.25 +0.3*1.05+ 0.19 *1.25+ 0.24 *1.0+0. 15*1.0=1.1

Таким чином, рівень якості радіопристрою, що розробляється рівний 1.1.

2.3. Розрахунок собівартості радіо пристрою.

Згідно з ТЗ виробництво джерела безперебійного живлення – дрібносерійне, тому надалі будемо користуватися відповідними нормативами і методикою.

2.3.1 Розрахнок витрат на придбання матеріалів

Витрати на придбання матеріалів обчислюються на підставі норм їх витрачання і цін з урахуванням транспортно-заготівельних витрат. Розрахунок по вартості матеріалів занесені до таблиці 2.3.1

Вартість матеріалів. Таблиця 2.3.1.

Наймену-

ваня

матеріалу

Стандарт,

марка

Одиниця

виміру

Норма витрат на один виріб

Ціна за одиницю,

гр

Сума,

грн.

Припой

ПОС-61

кг

0.30

7

2.1

Скло-текстоліт фольгований

СФ-2-15

кг

0.7

30

21

Дріт монтажний

МГШВ-0.75

м

1

0.15

0.15

Дріт монтажний

МГШВ-0.5

м

1,5

0.5

0.75

Дріт монтажний

МГШВ-0.35

м

0.7

0.3

0.21

Дріт монтажний

МГШВ-1,5

м

1.5

1.3

1.95

Залізо цинковане

Ст3-1.5

кг

1

5

5

Алюміній

Амг-3

кг

3.1

6.2

19.22

Флюс

ФС-1

кг

0.10

10

1.0

Лак

 

кг

0.1

8

0.8

Фарба

ПФ-115

кг

0.35

7

2.45

Разом

54.63

Невраховані матеріали ,5%

2.73

Транспортно-заготівельні роботи , 10%

5.46

Всього

62.82

Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34 


Другие рефераты на тему «Коммуникации, связь и радиоэлектроника»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Copyright © 2010-2024 - www.refsru.com - рефераты, курсовые и дипломные работы