Источник бесперебойного питания мощностью 600 Вт

де : (2.2.1)

(2.2.2)

Проведемо перевiрку придатностi експертних оцiнок. Перевiрка проводиться на основi розрахунку коефiцiєнта відповідності експертних оцiнок.

Коефіцієнт відповідності:

(2.2.3)

(2.2.4)

де:

N – кількість експертів

n – кількість оцінок

Коэфіцiент відповідності може приймати значення .

В випадку, коли W=1 – повна відповідність експертiв. Розрахований коефiцiєнт зрiвнюється з мiнiмально припустимою Wн. При умовi отримані данi заслуговують довiри i придатнi для подальшої роботи. Для радiотехнiчних пристроїв Wн=0,77

Отриманий результат придатний для подальшого використання

Для оцінки рівня якості виробу використовуємо узагальнюючий показник - коефіцієнт технічного рівня:

Кт.р=åφ і· qі (2.2.5)

де:

φ і – відносний (одиничний) показник якості.

q і – коефіцієнт вагомості.

Якщо залежність між параметром і якістю лінійна, то відносні показники обчислюються по формулах:

q і = РНі/ РБі (2.2.6)

та

q і = РБі/ РНі (2.2.7)

Якщо залежність між параметром і якістю нелінійна, то відносні показники обчислюються по формулах:

q і =lg(РНі/ РБі)+1 (2.2.8)

та

q і =lg(РБі/ РНі)+1 (2.2.9)

де: РНі , РБі - числові значення і -го параметра відповідно нового і базового виробів.

В якості базового виробу візьмемо блок безперебійного живлення PW5115 фiрми Powerware.

Результати розрахунку зведемо в таблицю 2.2.2.

Результати розрахунків. Таблиця 2.2.2.

Показник

Назва показника

Значення базового показника

Значення нового показника

q і

Х1

Вихідна напруга, В

0 .24

0 . 30

1.25

Х2

Коефіцієнт корисної дії,

0.85

0.89

1,05

Х3

Вихідна потужність, Вт

240

300

1.25

Х4

Частота мережі, Гц

50 .60

50 .60

1.0

Х5

Вихідний струм, А

10

10

1.0

Визначимо коефіціент важливості кожного показника

Скористуємось засобом експертних оцінок. Експерти незалежно один від одного порівнюють між собою показники, оцінюючи що важнiше. В оцiнцi беруть участь не менше 5 експертів.

При цьому якщо показник “>” то ставимо коефіціент 1.5

Якщо показник “<” то ставимо коефіціент 0.5

Якщо показник “=” то ставимо коефіціент 1.

На підставі таблиці побудуємо матрицю, куди перенесемо числові значення оцінок

Експертна оцінка. Таблиця 2.2.3

Показники

Експерти

1 2 3 4 5

Підсумкова оцінка

Числове значення оцінки

Х1 і Х2

<

=

<

<

=

<

0.5

Х1 і Х3

=

<

>

<

<

<

0.5

Х1 і Х4

<

<

=

<

<

<

0.5

Х1 і Х5

<

>

>

>

=

>

1.5

Х2 і Х3

<

<

<

<

<

<

0.5

Х2 і Х4

>

>

=

>

=

>

1.5

Х2 і Х5

>

>

=

>

>

>

1.5

Х3 і Х4

<

=

<

<

<

<

0.5

Х3 і Х5

>

>

>

=

>

>

1.5

Х4 і Х5

=

>

>

>

>

>

1.5

Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34 


Другие рефераты на тему «Коммуникации, связь и радиоэлектроника»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Copyright © 2010-2024 - www.refsru.com - рефераты, курсовые и дипломные работы