Источник бесперебойного питания мощностью 600 Вт

1.7.3. Розрахунок ширини друкованих провідників.

Ширина друкованих провідників визначається по максимальному струму для різних кіл схеми, якщо допустима густина струму JДОП=30(А/мм2), максимальний струм ІМ=8(А), а товщина металізованого покриття mПОК=0,05(мм), тоді ширина буде рівна

c="images/referats/423/image161.gif">

А відстань між провідниками по різниці потенціалів з врахуванням електричних характеристик вибраного метода виготовлення. В нашій схемі в основному максимально можлива напруга не перевищує 450(В), відстань між друкованими провідниками рівна 1,8(мм).

1.8. Тепловий розрахунок.

Розрахуємо тепловий режим транзистора в імпульсному стабілізаторі напруги.

Повна потужність, що виділяється в транзисторі під час його роботи при перемиканні визначається за формулою:

Р=Рпер+Рвід+Ркер+Рв (1.8.1)

де: Р – повна потужність, що розсіюється;

Рпер – втрати потужності при перемиканні;

Рвідкр– втрати на активному опорі відкритого транзистора;

Ркер – втрати на керування в ланцюзі затвора;

Рв – втрата потужності за рахунок витоку в закритому стані.

Відразу можна відзначити, що втрати потужності, що викликані струмом витоку (Рв), мають дуже маленьке значення, тому ними можна зневажити. Також утрати, що виникають у ланцюзі керування теж мають дуже малі значення, тому формула приймає ви

Р=Рпер+Рвідкр. , (1.8.2)

де

Рвідкр=RDS(on)I2эф. (1.8.3)

(1.8.4)

Потужність Рпер визначається

(1.8.5)

де

i=IН/n. (1.8.5)

IL=3/0,98=3,06(A).

тоді

Звідси

перевіряємо тепловий режим роботи транзистора , (1.8.6)

де

tнс – температура навколишнього середовища 35 С.

Rja – тепловий опір кристал-середовище 75 С/Ут.

С.

За результатами пророблених розрахунків видно, що при використанні транзисторів у режимі ключів і при заданих параметрах роботи перетворювача, необхідно обов'язкове застосування охолоджувальних радіаторів та примусового обдуву. Радіатор вибираємо ребристого типу з [10] ст. 221.

1.9. Розрахунок надійності радіопристрою.

Надійність - це властивість виробу виконувати задані функції в певних умовах експлуатації при збереженні значень основних параметрів в заданих межах.

Надійність характеризується рядом розрахункових показників, найбільш важливими з яких є інтенсивність відмов, середня наробка до відмови, імовірність безвідмовної роботи.

Ймовірність безвідмовної роботи вказує на те, яка частина виробів із заданої їх кількості буде працювати безвідмовно протягом заданого часу tp. Для більшості радіоелектронних пристроїв ймовірність безвідмовної роботи залежить як від фізичних властивостей, так і від часу tp, протягом якого пристрій повинен працювати безвідмовно:

(1.11.1.)

Інтенсивністю відмов називають кількість відмов за одиницю часу, що приходиться на один виріб, який продовжує працювати в даний момент часу:

(1.11.2)

Інтенсивність відмов апарата що, складається з m різних елементів, визначають по формулі:

(1.11.3)

Розрахунок надійності проводимо в такій послідовності:

1. Складаємо таблицю вихідних даних для розрахунку, визначаємо конструктивну характеристику компонентів, кількість компонентів по групах, розраховуємо інтенсивність відмов λі для кожної з груп компонентів:

(1.11.4)

де: m- кількість компонентів в одній групі.

Вихідні дані для розрахунку надійності зводимо в таблицю 1.11.1.

Вихідні дані розрахунку надійності. Таблиця 1.11.1

N

n/n

Назви груп компонентів

К-сть

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.  

Резистори

недротяні постійні 0.125-0.5

недротяні постійні 1.0-2.0

недротяні змінні

82

10

3

0.4

1.0

2.5

0.42

0.42

0.42

13.78H10-6

4.2H10-6

3.15H10-6

2.  

Конденсатори

керамічні

електролітичні

37

22

1.2

2.2

0.1

0.4

4.44H10-6

19,36H10-6

3.  

Транзистори

кремнієві

17

1.7

0.35

11.56H10-6

4.  

Діоди

Випрямлячі

малої потужності

великої потужності

стабілітрони малої потужності

світлодіоди

8

16

5

3

0.7

5.0

2.4

2.8

0.81

0.81

0.81

0.81

4.54H10-6

64.8H10-6

9.72H10-6

6.8H10-6

5.

Інтегральні мікросхеми

напівпровідникові

6

0.01

1.0

0.06H10-6

6.

Дроселі

6

1.0

1.0

6.0H10-6

7.

Трансформатори

сигнальні

живлення

3

2

0.1

3.0

1.0

1.0

0.3H10-6

6.0H10-6

8.

Вставка плавка

4

0.5

1.0

2.0H10-6

9.

Тумблер

1

1.1

1.0

1.1H10-6

10.

Реле

2

1.7

0.35

1.19H10-6

11,

Клеми

2

1.0

1.0

2.0H10-6

12.

Друкована плата

1

0.1

0.1

0.01H10-6

11.

Пайки на платі

910

0.01

1.0

9.1H10-6

12.

Корпус приладу

1

1.0

1.0

1.0H10-6

13.

Провідники і пайки навісні

24

0.02

1.0

0.48H10-6

Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34 


Другие рефераты на тему «Коммуникации, связь и радиоэлектроника»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Copyright © 2010-2024 - www.refsru.com - рефераты, курсовые и дипломные работы