Учет и аудит собственного капитала предприятия

24) Під ред. Буряка П.Ю., Римара М.В. Фінансово-економічний аналіз. Підручник (затв. МОН України) К. Професіонал 2004 - 528;

25) Пушкар М.С. Фінансовий облік. Підручник для ВНЗ (рек. МОН України) Тернопіль. Карт-бланш 2002 - 628;

26) Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємств. Навчальний посібник (рек. МОН України).- 2-е вид. К. Знання05 - 622;

27) Савченко В.Я. Аудит.

Навчальний посібник (рек. МОН України) К. КНЕУ 2005 -322;

28) Сост. Симоненко Т.В. Аудиторская деятельность в Украине: права, обязанности и ответственность аудиторов, сертификация и лицензирование аудиторов, порядок проведения аудита, нормативы аудита, банковский аудит (на 1.01.2008) Х. Конус08 - 160;

29) Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність. Підручник (затв. МОН України)К. Алерта 2006 -1080;

30) Укл. Лень В.С. Бухгалтерський облік: нормативна та методична база К. ЦУЛ 2004 -398;

31) Упор. Камлик М.І. Бухгалтерський облік та звітність в Україні: закони, постанови, інструкції, стандарти бухгалтерського обліку, документація та інвентарізація, основні засоби, грошові кошти, матеріальні цінності (на 1.12.2007) К. Атіка08 -0;

32) Усач Б.Ф., Душко З.О., Колос М.М. Організація і методика аудиту. Підручник (затв. МОН України) К. Знання 2006-295;

33) Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Мозіль О.І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. Навчальний посібник К. ЦУЛ04-123;

34) Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) К. Академія02-672;

35) Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит. 4-е изд. Учебник для ВУЗов М. Инфра-М 2003 -410;

36) Шот А.П. Фінансовий облік: збірник задач. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) К. ЦУЛ-2004 -165.

Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 


Другие рефераты на тему «Бухгалтерский учет и аудит»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Copyright © 2010-2024 - www.refsru.com - рефераты, курсовые и дипломные работы